Сертифициращо обучение по медиация 20.05.2017 г. - 05.06.2017 г. /3 последователни уикенда/

"Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД успешно проведе сертифициращо обучение с участието на социални работници, педагози и служители на Община Първомай, специализирани в борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица с оглед интегрирането на швейцарския модел на обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“  по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество с участие на Министерство на правосъдието.

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година