Сертифициращо обучение по медиация 02.04.2016 г. - 17.04.2016 г. /3 последователни уикенда/

Уважаеми приятели, успешно завърши поредният курс по медиация. Лицензираните медиатори в България нараснаха с нови членове. Поздравяваме участниците в курса за старанието и успешно положените изпити! Съвсем скоро очаквайте да обявим новите дати за обучения!

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година