Провеждане на обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица

ОТНОСНО:  Провеждане на "обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица" по проект "Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие" по тематичен фонд "Сигурност" на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, изпълняван от Министерството на правосъдието, в периода 29 май - 3 юни т.г. в гр.Варна ще се проведе горепосоченото обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица.

Център за професионално обучение ИНТЕРА  е одобрен за участие и ще изпрати двама свои представители - медиатори: г-н Димитър Димитров и г-н Николай Шенков. Протоколът от заседанието на комисията е публикуван на интернет страницата на министерството в раздел „Единен регистър на медиаторите“.

Очаквайте подробна информация и снимков материал от събитието!

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година