Последното за 2019 година сертифициращо обучение по медиация завърши успешно на 22.11.2019 г.

За пръв път провеждаме седмично обучение по медиация, а не за 3 поредни уикенда. С оглед удобството и комфорта на курсистите ни! Поздравяваме участниците в курса за старанието и успешно положените изпити! Очаквайте съвсем скоро новите дати заобученията ни, които ще бъдат в началото на 2020 година.

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година