Обучение по готварство

Успешно приключи съвместното ни обучение на дванадесетокласници от СУ „Братя Миладинови“ по готварство. Осем курсисти успешно положиха теоретично и праактически изпитите си и получиха сертификати от нас! Очаквайте новите ни курсове.

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година