На 07.02.2017 година АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА одобри ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ за доставчик на обучение по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“  ООД е одобрен доставчик на обучение по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“ и е включен в списъка с доставчици на обучение, утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г. с подписано споразумение на 07.02.2017 година.

 

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година