Медиацията и лентата на Мьобиус

 

Медиацията – проводник за запазване на хармонични отношения между две спорещи страни (страна А и страна Б) видни от изображението, както и начин за помирение между хората.  Акорд, който задава основния тон и настройва човешките ни души в хармонично съзвучие със всичко, както лентата на Мьобиус*. Това е триизмерна конструкция, образувана от дълга правоъгълна лента, която се усуква по дължина на 180 градуса и след това двата ѝ края се слепват. Тази форма има само един ръб и една повърхност, на която не съществуват посоките ляво и дясно. Листът на Мьобиус може да бъде боядисан с четка, без тя да се вдига от повърхността му. Ако го разрежем по осевата му линия, вместо две ленти на Мьобиус ще получим една двустранна лента, но двойно усукана. Ако разрежем лист на Мьобиус на разстояние 1/3 от ръба, ще получим две ленти – една по-тясна Мьобиусова лента и друга – дълга двустранна лента с две усуквания.

Тази лента е аналогична и на знака на безкрайността – символ: ∞ и в този смисъл символичната връзка между човешките отношения в медиацията и лентата на Мьобиус се изразява в това да спомогнем на страните да „излязат от първоначалните си позиции в един линеен свят“, в който те са враждуващи страна А и страна Б  и да постигнат окончателният си вид чрез преговори, медиаторски техники, срещи между тях и медиатора, превръщайки се в една “триизмерната конструкция на безкрайна лента” и запазвайки отношенията си. 

За финал да си спомним една мисъл на велик човек и учител, застъпник на човешките добродетели, която съдържа всичко, което не трябва да забравяме по пътя си като човеци: „Ако твърде много съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш“ (Майка Тереза).

* - August Ferdinand Möbius германски математик и астроном (17.11.1790 г. - 26.09.1868 г.)

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година